INWESTYCJA W ENKLAWY

Wszystko dąży do życia, a te w naturze, jest najwyższą wartością, która:

  • buduje świadomość a w ludziach jak bardzo wartości stają się ważne, by cała planeta mogła się wznosić właśnie na takich przykładach lub podobnych
  • jest ważna dla życia człowieka, jego zdrowia i edukacji dzieci, które już w nowym duchu i bez zbędnej edukacji systemowej, mogą się kształcić naturalnie, zgodnie z ich planem duży, talentów i serca, bez ocen i narażania na stres i lęki.
  • inwestycyjnie jest trafionym pomysłem również pod względem turystycznym – www.turystyka.zycia.pl, ponieważ w dzisiejszych czasach wiele ludzi szukaj wytchnienia właśnie w takich miejscach jak to które planujemy wybudować.
  • Wdrożenie w życie różnych rozwiązań, łączy ze sobą nowoczesność, ekologię i przemyślane rozwiązania, wykorzystanie materiałów dostępnych z odzysku, recyklingu, porozbiórkowych, w projekty domków, pomieszczeń i technologii samodzielnie wykonywanych przez osadników w enklawach, którzy realizują samowystarczalnie (w ramach kooperatyw i sieci życia), działalność: przedsiębiorstw i współdzielni życia (zwiększając wartość bogactwa świadomościowego, kreatywność, wykorzystanie materiałów i energii)
  • które znacząco poprawią jakość życia ludzi, m.in. w ramach inicjatyw warsztatowych i realizowanych kursów życia w nowych zawodach – www.kursy.zycia.pl

Jest tylko jeden kierunek, w którym

  • zamiast pieniądza liczy się bogactwo (Boga Ty),
  • zamiast władzy, liczy się jedność, współdziałanie, wzajemność,
  • gdzie zamiast śmierci wynikających z systemów, doktryn religijnych, paranoi umysłu, zbędnych technologii, plastikowej edukacji i sztucznych trendów

Przyszłość to My, a jak zbudujemy ją razem, z satysfakcją, pieczą dla przyszłych pokoleń i nas oraz tożsamością i wartościami przodków i pomysłem na powrót do natury i obfitości narodu i z hasłem „Polak potrafi wszystko