PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ

Dyrektor nadzoruje cały projekt. Zlecamy architektom za planowanie rozbudowy. Następnie osoby sprzątające przygotowują teren i budynek do remontu i dalszej rozbudowy. Ekipy remontowo budowlane odnawiają budynek I tworzą nowe elementy. Ogrodnicy zajmują się terenem doprowadzając do ładu trawę, drzewa i sadzą nową roślinność. Budujemy drogę wewnętrzną. Następnie rozbudowujemy nasze źródła energii naturalnej którą pozyskujemy z wiatru, wody i słońca. W miarę upływu czasu ludzie, którzy zamieszkują dany obszar budują swoje własne gospodarstwa, sklepy i instytucje.