LAS ŻYCIA

„Jadalny las” jest jedną z kilku praktyk rolnych opartych na zasadach agroekologicznych. Agroekologia jest dyscypliną naukową wywodzącą się z agronomii i ekologii, która bada produktywną ziemię poprzez zrozumienie działania naturalnych ekosystemów.

„Leśny ogród jadalny” to mało wymagający, produktywny i bogaty gatunkowo system uprawy, który wywodzi się z tropików. Jest on wzorowany na strukturze młodego naturalnego lasu i składa się z jadalnych bylin, takich jak drzewa owocowe i orzechowe, krzewy z jagodami, zioła, warzywa, kwiaty i grzyby, które są uprawiane warstwowo w tak zwanym systemie wielowarstwowym. Nie stosuje się żadnych zewnętrznych środków produkcji, takich jak nawadnianie, pestycydy czy nawozy, unika się też technik kopania i orania. Zamiast tego recykling materii organicznej na ziemi sprawia, że żyzność gleby jest samoregenerująca, wilgotność jest zachowana, a emisja gazów cieplarnianych jest niska lub nawet ujemna.

„Jadalny ogród leśny” jest uważany za obiecujący pod względem zrównoważenia ekologicznego. „Jadalne ogrody leśne” mogą zwiększyć miejską bioróżnorodność; nawet mała rabata może składać się z +100 gatunków, a ta wysoka bioróżnorodność może przyczynić się do wartości ekologicznych. Ponieważ składają się one z drzew i krzewów, ogólna struktura przypomina las/sad z osłonami, zapewniając siedliska dla organizmów takich jak ptaki i owady. Nawet mniejsze ogrody leśne mogą wykazywać te cechy, a tym samym przyczyniać się do zwiększenia bioróżnorodności w miastach.

Nacisk na rośliny jadalne w leśnym ogrodzie nie wyklucza roślin, które są tam tylko ze względów estetycznych lub innych (np. zwalczanie szkodników lub inne funkcje), jednak czynnik jadalności prawdopodobnie oferuje jeszcze więcej sposobów interakcji i relacji z naturą w znaczący sposób przy użyciu całego ciała i wszystkich zmysłów.

Środowiska ogrodów leśnych mogą również wspierać funkcje ważne dla gatunków innych niż ludzie, takie jak śpiew ptaków, owady i inne zwierzęta, które dodatkowo mogą wzmocnić jakość gatunkową. W wielu przypadkach ogrody leśne obejmują również obecność „hotelu dla owadów” – struktury stworzonej w celu zapewnienia schronienia dla owadów – które dodatkowo mogą przyczynić się do, np. funkcji zapylania.

http://lasy.zycia.pl/