ODNOWA TERENÓW ZAPOMNIANYCH – OSADY ŻYCIA

Struktura osób bez pracy w Polsce, tych co pracują w korporacjach i biznesach sprzecznych z ideą życia, łącznie z Polonią w innych krajach na świecie

  • Ludzie z serca, prawdy i dobrej intencji, szczególnie Ci, który mają trudną sytuację materialą, mają możliwość przyjechać i współuczestniczyć w odbudowie kraju, zaczynając od miejsc zapomnianych, które mają potencjał i mogą stanowić podwaliny pod enklawy, w postaci wiosek, gospodarstw, osady i oaz życia.
  • Dla tych Ludzi pieniądz oraz materiały do realizacji tych działań ma być dostępny od zaraz, a miejsce zamieszkania razem z rodzinami wielopokoleniowymi, dostępne i opłacone przez państwo lub przez ludzi, którzy chcą uczestniczyć w odbudowie kraju (www.inwestycje.zycia.pl).
  • Ludzie, zaczynają realizować kilkuetapowy plan na zmianę esencji i struktury swojego życia, by w rezultacie pozbyć się uprawianej na nich kontroli umysłu, sterowania ich przekonaniami, stylem życia i innymi naleciałościami systemów ograniczających, narzucających fałszujących, kontrolujących, dzielących, degradujących wartości, okradających z godności i zastraszających, co w łącznym rezultacie więziło, niewoliło i pozbawiało nas wszystkich tożsamości i przynależności suwerennej do własnej ojczyzny, ziemi, kultury, prawdziwych tradycji.
  • Na terenach tych stosować zaczynamy walutę lokalną, która ma obowiązywać na terenie całego kraju i do dyspozycji mają powstać z naszych zasobów środki na emisję tej waluty, przy czym decyduje o wszystkim naród, który działa na kanwie wieców lachickich, które są pierwotną, formą. To żądanie, nie podlega dyskusji żadnej partii politycznej, ani urzędu, a tym bardziej korporacji, zwanej państwo polskie.
  • Waluta komplementarna ma być uznana jako przyszłościowa, gdyż brak zgody na przeinaczanie i podszywanie się jakiejkolwiek formy kultu władzy, pieniądza czy śmierci i kontroli, przyporządkowanie jej do wartości, które zostały dane nam od Boga (m.in. i np. BOGA TYŚ, a nie bogaty w sensie posiadanych pieniędzy, ZŁO TY oraz wiele innych, które energetycznie ograbiały kulturę i prawdziwe podwaliny tożsamości narodu naszego, który od Boga i dla Boga na tych ziemiach wzrastał, wzrasta i będzie istniał.
  • Dystrybucja waluty DARY (Boga TYŚ, czyli od Boga dla Boga, z Matką Ziemią), zależna jest od zapotrzebowania na projekty i programy, które służą życiu, przy czym decydować będą o tym ludzie, a nie urzędy, fikcyjna unia europejska, fikcyjne rządy lub inne organy i jednostki działające w formie jednostek, odnóg, czy organizacji. Póki nie zweryfikowana będzie ich własność, forma, prawdziwość i zależności z innymi agregorami, korporacjami, brak zgody na podejmowanie jakichkolwiek form decydowania lub współdecydowania.