PLANOWANIE DZIAŁAŃ

Na czym skupiamy się w planowaniu Enklaw?

  • Rozplanowanie remontu budynku przez naszych architektów.
  • Rozplanowanie całego terenu na miejsca do mieszkania, miejsca zielone ulice i pola rolne
  • Zatrudnienie ludzi odpowiedzialnych za remont
  • Zakupienie wszystkich niezbędnych materiałów do budowy
  • Sprowadzenie ludzi chcących zamieszkać wokół remontowanego pustostanu
  • stopniowe budowanie budynków i infrastruktury wokół
  • Zakładanie systemów źródeł odnawialnej energii.
  • Pozyskiwanie ludzi chcących zamieszkać w Osadzie.
  • Dalsze budowanie i zamieszkiwanie Osady przez ludzi