PRZYKŁADOWA ENKLAWA

Enklawa jest to prawno-organizacyjny obszar na terytorium danego kraju z pełną infrastrukturą, gwarantującą dostępność usług i produktów, a także innych uwarunkowań bytowych, w obrębie których obowiązują autonomie rdzennych mieszkańców danej narodowości.

Założenia funkcjonowania enklawy:

 1. Ludzie w enklawach znają się, ufają sobie, szanują się i nie potrzebują formalności. Nastawieni są na współpracę, dbanie o siebie jak rodzina.
 2. Współistnienie producentów i usługodawców nastawionych na życie i podnoszenie jego jakości zapewniających pełen pakiet korzyści płynących z wymiany dóbr i usług funkcjonujących jak rodzina.
 3. Niezależność enklawy charakteryzuje niezależność energetyczna, komunikacyjna nastawiona na minimalizację jakiejkolwiek formy technologii zależnej od systemu.
 4. W enklawach żyją ludzie z każdego pokolenia na wzór rdzennych mieszkańców pielęgnujących wartości przodków i człowieka żywego, w których każdy znajdzie swoje miejsce i przestrzeń życiową wybraną tak by satysfakcja i sukcesy ludzi tam mieszkających uzupełniały się i stanowiły piękną, różnorodną i pełną życia codzienność.
 5. Enklawy w danym kraju i na świecie łączą się ze sobą tzw. Kooperatywami lub Sieciami Życia, w których ludzie wymieniają się informacjami, mniej dostępnymi towarami i usługami również za pomocą wspólnej, niezależnej od systemu tzw. państwowego waluty lokalnej (Dary Boga Tyś)
 6. Na obszarze enklaw funkcjonuje jedna lub więcej współdzielni, które jednoczą mieszkańców i zapewniają im dostępność wspólnych urządzeń, miejsca i narzędzi do wspólnego korzystania, a także rzadziej używanych form usług i produkcji stanowiących podstawę wymiany z innymi enklawami realizowanych w tzw. Przedsiębiorstwach Życia.
 7. Enklawy dążą do budowania tożsamości i jedności narodowej oraz kształtowania młodego pokolenia w sposób bezinwazyjny i pozbawiony jakichkolwiek bytów, tworów, patologii systemowych a nawet informacji o zbędnych iluzjach, które je definiują.
 8. Każda enklawa zawiera Wspólnotę Życia, w której można rozwijać się duchowo, świadomościowo i kulturowo, zgodnie z rdzenną społecznością i wierzeniami naszych przodków Lachów, Sławian.
 9. Enklawy są przeznaczone dla ludzi, którzy wyszli z korporacyjnego systemu matrixowego i religijnego
 10. Żywność produkowana jest naturalna również z hodowlą zwierząt i permakulturą z ewentualnym użyciem technologii nieingerujących w ekosystem, ale stanowiących jedynie formę usprawnienia pracy i oszczędności energii i czasu (jeżeli ktoś dalej wierzy w czas 😉 bo w enklawie ma się przede wszystkim żyć i cieszyć się każdym dniem)
 11. W celu dobrania się mieszkańców poszczególnych osad organizowane są Warsztaty Życia, Mocy, Czucia, Duszy zawierające wyjście z Matrixa i uwolnienie zależności od lęku, strachu, smutku, traum, programów kontroli umysłu stosowanych przez system i religie
 12. Dla ludzi zmieniających zawód organizacja specjalnych kursy, szkolenia i warsztaty Zawodów Życia a dla tych, co dopiero starają się odkryć swoją ścieżkę, nowe zainteresowania proponujemy wcześniejszy program kilkumiesięczny Praca Życia, w którym w różnych miejscach w Polsce i za granicą będą mogli nauczyć się i spróbować różnych zawodów

Składowe przykładowej enklawy wielofunkcyjnej

 1. 1-3 Osad Życia, w której każda osada zawiera od 4 do 8 domów o powierzchni użytkowej 70m2 (domki lachickie, jurty lachickie, domki góralskie z bali, domki szklarniowe łączone z funkcją basenu lub nastawione typowo na uprawę roślin) na każdy dom przypada od 0,1 do 1 ha ziemi (ogrody przydomowe i przyosadowe)
 2. Współdzielnia Życia wspólne miejsca usług na potrzeby wszystkich oraz wymiany dóbr i usług z innymi enklawami np. produkcja tkanin, ubrań, przetworów, i elementów infrastruktury
 3. Szkoła Życia ucząca wartości, tożsamości, kreacji z serca i duszy bez oceniania i z najnowszym programem nauczania
 4. Przedszkole Życia prowadzone z udziałem najstarszego pokolenia
 5. Wspólnota Życia (miejsce warsztatów i spotkań wiecowych)
 6. Pracownia artystyczna
 7. Pomiędzy osadami lub na obrzeżach enklaw zakłada się możliwość utworzenia Parku Życia – parku pamięci
 8. Jeżeli enklawa ma dostęp do lasu istnieje możliwość prowadzenia tzw. upraw leśnych żywieniowych (lasy jadalne)