SMART DOMY

System hybrydowy dla Twojego domu

Wykorzystywanie energii z wiatru oraz słońca w tym samym czasie odznacza się niezwykle wysoką efektywnością dla niezależnego zasilania, zarówno typowego domu jednorodzinnego, jak i większych budynków. Jeżeli połączyć tę instalację z dodatkowym elementem w postaci małej elektrowni wodnej, to skutkować to może znacznymi oszczędnościami na kosztach zasilania, a nawet nadwyżkami prądu.

Jest to spowodowane tym, iż źródła te wzajemnie się uzupełniają. Elektrownia wodna może pracować nieprzerwanie z uwagi na prędkość nurtu rzeki, a często występują dni, podczas których z instalacji fotowoltaicznej oraz wiatrowej można uzyskać wysoką produkcję energii elektrycznej.  Wszystko zależy od warunków pogodowych- przy słonecznym i czystym niebie ruchy powietrza są zazwyczaj niewielkie i wtedy przewagę mają panele fotowoltaiczne, a przy pochmurnym niebie, wiatr się wzmaga i napędza turbinę wiatrową.

Przechodząc do kwestii elektrowni słonecznych, czyli farm fotowoltaicznych, wspomnieć trzeba o niezwykłej ich popularności wśród inwestorów. Przeważają w tym temacie mniejsze skupiska kilku lub kilkunastu paneli zwane mikro instalacjami, który moc zazwyczaj nie przekracza około 50 kW. Takie rozwiązanie nie wymaga na ogół pozwolenia na budowę, a mikro instalacja jest w stanie zapewnić energię elektryczną wystarczającą do pokrycia potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego. Dzięki wykonaniu paneli z wysokiej jakości materiałów, są one w stanie przetrwać kilkadziesiąt lat pracy.

Dzięki rozwiązaniu hybrydowego zasilania z odnawialnych źródeł energii można zapewnić swojemu gospodarstwu ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz cieplnej w przypadku stosowania odpowiednich akumulatorów.

Smart Domy są wyposażone w:

 • Inteligentne gniazdka z możliwością konfiguracji i tworzenia harmonogramów,
 • Inteligentne oświetlenie z możliwością konfiguracji i tworzenia harmonogramów,
 • Wentylacja mechaniczna z rekuperacją,
 • Ogrzewanie podłogowe,
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • Inteligentne ogrody w formie szklarni wykorzystujące permakulturę,
 • Zbiornik do odzyskiwania deszczówki,
 • Panele fotowoltaiczne na dachach szklarni,
 • Przydomowa studnia z wodą.

 

Rozwiązania dedykowane dla różnej wielkości wiosek

Wioska rozpatrzona będzie pod kątem ilości domków mieszkalnych znajdujących się w jej obrębie. Rozpatrzymy trzy typy wiosek:

 • Mała (do 15 domków),
 • Średnia (od 15 do 50 domków),
 • Duża (powyżej 50 domków).

Przy energooszczędnym użytkowaniu zasobami energii, przeciętna 3 lub 4- osobowa rodzina może zużyć około 1400- 1900 kWh energii w ciągu roku. Przez oszczędzanie energii rozumie się zamontowanie w odpowiednich miejscach energooszczędnych żarówek, ograniczenie użytkowania sprzętu elektronicznego, wybieranie energooszczędnego sprzętu AGD, czy chociażby pamiętanie o gaszeniu światła w nieużytkowanych pomieszczeniach.

Zatem przykładowo dla Małej wioski przyjmijmy zużycie energii na poziomie około 21000- 28500 kWh/ rok.

Rozwiązania ekologicznej energii pozwoliłyby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne oraz wytworzy nadwyżkę energii. Dla przykładu jeden panel fotowoltaiczny może wytworzyć energię około 0,78 kWh na dzień jego pracy, jedna mała turbina wiatrowa o mocy około 5 kW wytworzy od 4380 kWh do 8760 kWh energii rocznie, a mikro elektrownia wodna energię około od 5 do 40 kWh w ciągu dnia. Należy więc oszacować potrzebną ilość sztuk każdej z tych trzech instalacji.

Oczywiście sprawność tych instalacji zależy w dużej mierze od terenu, na którym zostaną zbudowane oraz od warunków pogodowych.

Poniżej obliczona wartość energii jaką wytworzą konkretne instalacje w ciągu roku pracy.

Średnia energia z mikro elektrowni wodnej Średni energia z małej turbiny wiatrowej Energia z jednego panelu fotowoltaicznego
8212,5 6570 284,7

 

Wioska ta mogłaby stać się samowystarczalna pod względem energetycznym, gdyby skonstruować na jej terenie co najmniej 1 mikro elektrownię wodną, dwie mikro turbiny wiatrowe oraz 26 paneli słonecznych, co dałoby łącznie energię wysokości 28754,7 kWh/rok. Pokryłoby to w całości wymagane roczne zapotrzebowanie na energię całej Małej wioski oraz wytworzyło niewielką nadwyżkę.

Odpowiednio dla Średniej i Dużej wioski potrzeba by było w zależności od faktycznej liczby domków:

 • Średnia: 2 mikro elektrownie wodne, 10 mikro turbin wiatrowych i najwyżej 50 paneli słonecznych. Da to energię równą 96360 kWh na rok ich pracy,
 • Duża powinna posiadać co najmniej tyle instalacji co Średnia wioska. Dla przykładu przy liczbie 100 domków, proponowane jest rozwiązanie: 4 mikro elektrownie wodne, 20 mikro turbin wiatrowych i 100 paneli słonecznych, które wytworzy energię 192720 kWh/rok.

https://www.projekty.domkow.pl/