SMART OGRODY

Nasze inteligentne ogrody w formie szklarni są systemami interaktywnymi, w których każda część jest elementem łańcucha procesowego – deszczowa woda, rośliny, kompost zasilają się nawzajem i nic nie jest marnotrawione. Nie trzeba też importować żadnych surowców – do budowy zagonów służą okoliczne kamienie, gałęzie, itp. Szklarnie starają się kopiować dzieła przyrody, uwzględniając etyczną odpowiedzialność człowieka wobec Ziemi i wszystkich istot na niej żyjących.

Jak się łatwo z powyższego domyślić, ogród permakulturowy nie tylko działa, ale i wygląda inaczej niż klasyczne ogrody. Oto bowiem zamiast tradycyjnych rzędów rabat i grządek mamy zupełnie inne schematy nasadzenia, a całość sprawia wrażenie dzieła natury, cokolwiek chaotycznego.

Stosując się do następujących wytycznych możemy wytworzyć taki ogród:

  • Wykorzystywanie odnawialnych zasobów i sił – wody deszczowej i naturalnych zasobów,
  • Cykliczność wszystkich systemów od sadzenia po kompostowanie, tak, aby zminimalizować ilość odpadów,
  • Dążenie do stabilności dzięki łączeniu egzystencji różnych roślin, owadów i zwierząt – unikanie uprawa monokulturowych,
  • Grupowanie roślin na zasadzie podobnych wymogów co do wilgotności, słońca, ochrony,
  • Budowę hoteli dla owadów i wykorzystanie pracy dżdżownic w kontekście spulchniania ziemi.

http://gospodarstwa.zycia.pl/category/permakultura/