DLA GOSPOGAIDARZY (pot. Rolników)

Jeżeli masz teren, który z serca może służyć także innym ludziom, np. by

zbudować na nim

 

prowadzić lub wspierać działania wraz z osadnikami w enklawie:

 

współdzielić przestrzeń wymiany towarów i usług